สวัสดีครับ ผมนายณัฐกร มัทธะปานัง (ครูโต๋) ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่สนใจเรื่องเทคโนโลยี และชอบเขียนบล็อค จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อเล่าประสบการณ์ส่วนตัว แบ่งปันเนื้อหาความรู้ที่ได้รับมา เพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราว ประสบการณ์ และเตือนความจำตัวเองด้วย

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Portfolio: Behance.net/natamatthap
E-mail:
[email protected] หรือ [email protected]
Facebook: FB.com/Natthakon.Tor
LINE ID: S1D3