เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

Natthakon M.

December 23, 2022

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70

Natthakon M.

December 15, 2022

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70

Natthakon M.

December 14, 2022

ผ่านการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1)

ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1)

Natthakon M.

November 23, 2022

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 23 คาบต่อสัปดาห์ และดูแลชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

Natthakon M.

November 2, 2022
1 2 5