ใบงานเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ