เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องเหลียวหลังแลหน้าคุณค่าแรงบันดาลใจ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาเรื่องเหลียวหลังแลหน้าคุณค่าแรงบันดาลใจของการเปลี่ยนภาระเป็นให้เป็นพลังของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมทรอปิคาน่า พัทยา จ.ชลบุรี

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ