คีย์ลัดในการใช้งานโปรแกรม GSP

คีย์ลัดในการใช้งานโปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) เพื่อการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว

คีย์ลัดคำสั่ง
Ctrl+Mสร้างจุดกึ่งกลางระหว่างส่วนของเส้นตรง
Ctrl+Iสร้างจุดตัด
Ctrl+Lสร้างส่วนของเส้นตรงจากจุด
Ctrl+Pสร้างบริเวณภายใน

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ