เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ Changing Education with Mindfulness Psychology : เปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วยจิตวิทยาสติ

วันที่ 3 เมษายน 2567 เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ Changing Education with Mindfulness Psychology : เปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วยจิตวิทยาสติ

หน่วยงานที่จัด: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (มสวร.) ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่อบรม: 3 เมษายน 2567
ระยะเวลา: เวลา 08.00-16.00 น.
รูปแบบการอบรม: Online (Zoom meeting)

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ