รวมงาน ม.4 [1/2564]

ใบงานที่ 1.1 – Download

ใบงานที่ 1.2 – Download

ใบงานที่ 1.3 – Download

ใบงานที่ 1.4 – Download

ใบงานที่ 1.5 – Download

ใบงานที่ 1.9 – Download

แบบฝึกหัดใน PPT – Download

ลองทำดูหน้า 37, 39 – Download

ลองทำดูหน้า 60 – Download

ลองทำดูหน้า 62 – Download

ท่องค่าความจริง – ดูตัวอย่างใน YouTube

ลองทำดูหน้า 68 – Download

แบบฝึกทักษะ 2.4 – Download

แบบฝึกทักษะ 2.6 – Download

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ