การใช้งาน MathJax ในการพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ LaTex เบื้องต้น

รวมสูตรอ้างอิงในการพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ด้วยสูตร LaTex ใน MathJax บนเว็บไซต์ KrooTor.com และเว็บไซต์อื่นๆที่ใช้ MathJax ในการพิมพ์สมการ และยังสามารถปรับใช้งานบนโปรแกรม LaTeX Editor ทั่วไปได้เช่นเดียวกัน

1.การเริ่มต้นพิมพ์สมการ

การพิมพ์ LaTex ใน MathJax เริ่มต้นพิมพ์ด้วยการเรียกใช้ /(.../) หรือ $...$ ในกรณีที่ต้องการพิมพ์สมการให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันกับข้อความปกติ (Inline) และใช้ $$...$$ หรือ \[…\] เมื่อต้องการให้ขึ้นสมการในบรรทัดใหม่ (โหมดแสดงผล)

ตัวอย่าง:

เมื่อ $a \ne 0$, คำตอบของสมการ \(ax^2+bx+c=0\) จะหาได้จากสูตร $$x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}$$

ผลลัพธ์:

เมื่อ $ a \ne 0$, คำตอบของสมการ \(ax^2 + bx + c = 0\) จะหาได้จากสูตร
$$x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}$$

2.ตัวห้อย (Subscripts) และตัวยก (Superscripts)

ตัวห้อยและตัวยก ได้ใช้บ่อยๆ เช่น การพิมพ์เลขยกกำลัง สามารถได้โดยการพิมพ์ ^ เพื่อทำตัวยก และใช้ _ เพื่อทำตัวห้อย กรณีที่ตัวยกและตัวห้อยมีมากกว่าหนึ่งตัว จะต้องจัดกลุ่มโดยใช้เครื่องหมายปีกกา {...}

ตัวอย่าง:

คำสั่งผลลัพธ์
$x^2$$x^2$
$X_i$$X_i$
$a^{n-1} + a_{ij}$$a^{n-1} + a_{ij}$
$x^{2n}_i$$x^{2n}_i$

3. เศษส่วน

การพิมพ์เศษส่วนจะใช้คำสั่ง \frac{ตัวเศษ}{ตัวส่วน} และถ้าต้องการพิมพ์เศษส่วนต่อเนื่องจะใช้คำสั่ง \cfrac{...}{...} ใช้คำสั่ง \dfrac{…}{…} เมื่อต้องการบังคับให้แสดงในโหมดดิสเพลย์

คำสั่งผลลัพธ์
$\frac{ตัวเศษ}{ตัวส่วน}$$\frac{ตัวเศษ}{ตัวส่วน}$
$\frac{1}{2}$$\frac{1}{2}$
$\frac{2}{x+2}$$\frac{2}{x+2}$
$\frac{2}{1+\frac{2}{1+\frac{2}{1}}}$$\frac{2}{1+\frac{2}{1+\frac{2}{1}}}$
$\cfrac{2}{1+\cfrac{2}{1+\cfrac{2}{1}}}$$\cfrac{2}{1+\cfrac{2}{1+\cfrac{2}{1}}}$
$\dfrac{1}{2}$$\dfrac{1}{2}$

4. เครื่องหมายราก (Root)

การพิมพ์รากที่สองจะใช้คำสั่ง \sqrt{...} และรากที่ n ใช้คำสั่ง \sqrt[...]{...}

คำสั่งผลลัพธ์
$\sqrt{ราก}$$\sqrt{ราก}$
$\sqrt{100}$$\sqrt{100}$
$\sqrt[รากที่]{ราก}$$\sqrt[รากที่]{ราก}$
$\sqrt[2]{4}$$\sqrt[2]{4}$

5. Sum, Products, Limits และ Logarithms

ในการพิมพ์เครื่องหมาย Sums, Products, Limits and Logarithms จะให้คำสั่ง \sum, \prod, \lim และ \log

คำสั่ง Sums, Products และ Limits เมื่ออยู่ในโหมด Inline จะแสดงผลไม่สวยงาม สามารถใช้คำสั่ง \limits ก่อนเครื่องหมาย _ หรือ ^ เพื่อบังคับให้แสดงผลในโหมด Display

คำสั่งผลลัพธ์
$\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i}$$\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i}$
$\sum\limits_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i}$$\sum \limits_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i}$
$\prod_{n=1}^5\frac{n}{n-1}$$\prod_{n=1}^5\frac{n}{n-1}$
$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}$
$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}$$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}$
$\log_n n^2$$\log_n n^2$
$\ln e$$\ln e$

6. Congruence Modulo

ใช้คำสั่ง \equiv และ \mod

คำสั่งผลลัพธ์
$b \equiv c \mod{m}$$b \equiv c \mod{m}$
$a \equiv b \pmod{n}$$a \equiv b \pmod{n}$

7. วงเล็บและค่าสัมบูรณ์

วงเล็บธรรมดา สามารถพิมพ์โดยตรงได้เลย (...) [...] เครื่องหมายปีกกา ใช้คำสั่ง \{ และ \}

แต่วงเล็กธรรมดาจะมีขนาดคงที่ ไม่เปลี่ยนไปตามขนาดของสมการ เช่น $(\frac{x}{y})$ ถ้าต้องการพิมพ์วงเล็บให้มีขนาดตามสมการ จะใช้คำสั่ง \left( และ \right) หรือ \left[ และ \right] เช่น $\left(\frac{x}{y}\right)$

ค่าสัมบูรณ์ใช้ |…| หรือ \vert

การพิมพ์วงเล็บแบบเปลี่ยนขนาดตามสมการ \left...\right จะต้องมีทั้งคู่ ถ้าต้องการวงเล็บข้างเดียว จะต้องใส่วงเล็บที่มองไม่เห็นแทน โดยใช้คำสั่ง \left. หรือ \right. ในข้างที่ไม่ต้องการให้มี

คำสั่งผลลัพธ์
$(\frac{x}{y})$$(\frac{x}{y})$
$\left(\frac{x}{y}\right)$$\left(\frac{x}{y}\right)$
$[\frac{x}{y}]$$[\frac{x}{y}]$
$\left[\frac{x}{y}\right]$$\left[\frac{x}{y}\right]$
$\{\frac{x}{y}\}$${\frac{x}{y}}$
$|x|$ , $\vert y \vert$ , $z \vert$ , $\Vert a \Vert$$|x|$ , $\vert y \vert$ , $z \vert$ , $\Vert a \Vert$
$\left.x^2\right\rvert_3^5 = 5^2-3^2$$\left.x^2\right\rvert_3^5 = 5^2-3^2$
{n \choose r}${n \choose x}$

8.การจัดสมการบรรทัดตรงกัน

ในการพิมพ์ชุดสมการหลายๆบรรทัด โดยให้เครื่องหมายเท่ากับ (=) อยู่ตำแหน่งตรงกัน จะใช้ \begin{align}…\end{align} และสมการแต่ละบรรทัดจะใส่ \\ เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ ใส่เครื่องหมาย & หน้าเครื่องหมาย = หรือหน้าตำแหน่งที่ต้องการให้ตรงกัน

ตัวอย่าง:

\begin{align}
(x+y)(x-y) & = x^2 -xy+xy-y^2 \\
& = x^2+y^2 \\
(น+ล)(น-ล) & = น^2 -ล^2 \\
\end{align}

ผลลัพธ์:

\begin{align}
(x+y)(x-y) & = x^2 -xy+xy-y^2 \\
& = x^2+y^2 \\
(น+ล)(น-ล) & = น^2 -ล^2 \\
\end{align}

9. การพิมพ์ข้อความปกติใน LaText

ในการพิมพ์ข้อความปกติในสมการ จะใช้คำสั่ง \text{ข้อความ}

10. สัญลักษณ์ต่างๆ

คำสั่งผลลัพธ์
>, <, =$>, <, =$
\le$\le$ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ)
\ge$\ge$ (มากกว่าหรือเท่ากับ)
\neq$\neq$ (ไม่เท่ากับ)
\sim$\sim$

11. ตัวอักษรกรีก

คำสั่งผลลัพธ์
\alpha$\alpha$
\beta$\beta$
\theta$\theta$
\pi$\pi$
\sigma$\sigma$
\Sigma$\Sigma$

Reference

  1. Doc.Mathjax.org
  2. AoSP/LaTeX:Symbols
  3. AoSP/LaTeX:Commands
  4. Math.meta.stackexchange.com

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *