รวมข้อสอบ สอบพนักงานราชการทั่วไป สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ปี 2565

วันนี้ผมได้เข้าทำการสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ปี 2565 สอบวันเสาร์ ที่ 19 มินายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

จากการสอบครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตือนความจำเรื่องข้อสอบ จึงได้นำข้อสอบจริงมาเขียนลงบล็อกนี้ เนื้อหาอาจไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับข้อสอบจริง 100% เพราะจำได้แค่บางส่วน (ส่วนน้อย) เท่านั้น หากท่านใดจำได้ สามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะครับ

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 ข้อ

Q: คำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ (ออกข้อแรกเลย)
ก. เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ
ข. เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย
ค. เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
ง. เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา
ตอบ ง. เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา

Q: วันปลดล็อคกัญชา
ก. 7 มิ.ย.65
ข. 8 มิ.ย.65
ค. 9 มิ.ย.65
ง. 10 มิ.ย.65
ตอบ 9 มิ.ย.65

Q: ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 11 ใครไม่ใช่
ก. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
ข. นางสาวตรีนุช เทียนทอง
ค. นายจุติ ไกรฤกษ์
ง. นายสุชาติ ชมกลิ่น
ตอบ ข. นางสาวตรีนุช เทียนทอง

Q: การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 2022 สัปดาห์ที่ 2 แข่งขันที่ไหน
ก. เกาหลี
ข. ฟิลิปปินส์
ค. ญี่ปุ่น
ง. มาเลเซีย
ตอบ ฟิลิปปินส์

Q: อนุกรม 36, 24, 72, 36, …
ตอบ 108

Q: สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเส้นทแยงมุมยาว 10 ซม. จะมีพื้นที่เท่าไร
ก. 50 ตร.ซม.

Q: ถนนเส้นหนึ่งมีต้นมะขาม 328 ต้น ตลอดสองข้างทาง ถ้าปลูกระยะห่างเท่ากันทุกต้น ห่างต้นละ 8 เมตร ถนนเส้นนี้ยาวกี่เมตร
ตอบ 1,304 เมตร วิธีคิด ต้นมะขามสองข้างทาง แสดงว่าต้องหาร 2 ได้เท่ากับข้างทางละ 164 ต้น จากนั้นลบออก 1 ต้นที่เป็นจุดเริ่มต้นออก จะเหลือ 163 ช่วง นำ 163×8=1,304 เมตร

Q: ประเพณีแห่ครัวตาน เป็นประเพณีภาคไหน
ก. ภาคใต้
ข. ภาคเหนือ
ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ง. ภาคกลาง
ตอบ ภาคเหนือ

Q: คำใด มีความหมายมากกว่า 1 ความหมายทุกคำ
ก. เล่นตัว นางฟ้า
ข. พ่อตา

Q: ข้อใดต่างจากพวก
ก. หมากพร้าว
ข. หมากงั่ว
ค. หมากแพง
ง. หมากซาง
ตอบ ค. หมากแแพง

Q: ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
ก. อินทรธนู
ข. อเนจอนาถ บุณฑริก

Q: บทความ ผู้พูดรู้สึกอย่างไร

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คณิตศาสตร์) 50 ข้อ

Q: นโยบายเร่งด่วน QUICK POLICY เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดมากสุด

Q: ในการเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 80% และไปเลือกตั้ง 85% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้ไปเลือกตั้งคิดเป็นกี่เปอร์เซ็น
ก. 69%

Q: ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการ
ก. ลาพักผ่อนได้ 10 วัน
ข. ลากิจส่วนตัวได้ 10 วันทำการ
ค. ลาคลอดบุตรได้ 90 วัน
ง. ลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 90 วัน
ตอบ ง. ลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 90 วัน เนื่องจากลาได้ไม่เกิน 120 วัน

Q: สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเส้นทแยงมุมยาว 10 ซม. จะมีพื้นที่เท่าไร
ก. 50 ตร.ซม.

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ