ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70

ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมการแข่งขันวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ