ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70

ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมการแข่งขันวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ