ผ่านการสอบภาค ก และ ข แล้ว สู้ต่อไปภาค ค

หลังจากที่ได้สอบครูผู้ช่วยไปในวันที่ 24-25 มิ.ย.66 ที่ผ่านมา ตอนนี้ก็ได้ประกาศผลสอบออกมาเรียบร้อยแล้ว มีรายชื่อเข้ารับการสอบภาค ค

สำหรับการสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ครั้งนี้ เป็นที่ 3 ครั้งแรก สอบจังหวัดสระแก้ว ยังอยู่ในค่ายทหาร (ทหารเกณฑ์) ผลคือไม่ผ่านภาค ก และครั้งที่สอง สอบจังหวัดสุรินทร์ ผลคือไม่ผ่านภาค ข

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ