ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-6

ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-6 “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน และมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2561” ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน พ.ศ.2561

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ