วิทยากรค่ายในโครงการ “ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์” โรงเรียนบ้านแก

วันที่ 24-25 มกราคม 2558 เป็นวิทยากรค่ายในโครงการ “ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์” ณ โรงเรียนบ้านแก “แกศึกษาวิทยา” ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ