ไฟล์ป้ายวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. (Thai National Flag Day)

แจกไฟล์ ป้ายวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี ทำจาก CANVA

ตัวอย่างป้ายวันพระราชทานธงชาติไทย

ใช้เทมเพลตนี้

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ