แก้ปัญหาฟอนต์ TH SarabunPSK ไม่แสดงผลใน Microsoft Excel

จากการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าเกิดปัญหาฟอนต์ TH SarabunPSK แสดงผลไม่ถูกต้อง แต่ในโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ สามารถแสดงผลได้ตามปกติ

จากการสังเกต พบว่าฟอนต์ TH SarabunPSK ที่แสดงผลไม่ถูกต้อง เป็นเฉพาะขนาดน้ำหนักปกติเท่านั้น (TH SarabunPSK Regular) และเฉพาะตัวอักษรภาษาไทยเท่านั้น ส่วนน้ำหนักฟอนต์อื่นและภาษาอังกฤษ ตัวเลข แสดงผลได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนา (Bold), ตัวเอียง (Italic), ตัวหนาเอียง (BoldItalic)

TH SarabunPSK Regular แสดงผลฟอนต์เป็น Tahoma ตั้งแต่มีการอัปเดต Windows เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา (KB5030310) และการอัปเดตหลังจากนั้นก็ยังพบปัญหาเช่นเดิม เครื่องเก่าๆที่ไม่อัปเดตนานจึงไม่พบปัญหานี้

วิธีแก้ปัญหาฟอนต์ TH SarabunPSK ไม่แสดงผลใน Microsoft Excel

เป็นวิธีการที่ผู้เขียนได้ลองแก้ปัญหาเอง ซึ่งอาจทำได้ไม่เหมือนกันกับเครื่องอื่นๆ

วิธีที่ 1 : เปลี่ยนไปใช้ฟอนต์อื่นแทน (แนะนำ)

เป็นวิธีการที่แนะนำ เพราะเจ้าตัวฟอนต์ TH SarabunPSK ไม่ได้พัฒนามาหลายปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2006 ซึ่งแนะนำเป็นฟอนต์ใหม่ คือ TH Sarabun New หรือฟอนต์ Sarabun แทน

วิธีที่ 2 : ติดตั้งฟอนต์ TH SarabunPSK เวอร์ชันอื่นแทน

วิธีการที่ 2 สำหรับท่านที่ต้องการใช้ฟอนต์เดิม TH SarabunPSK ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น โปรแกรมบัญชี, โปรแกรม ปพ.5 ซึ่งซื้อมาใช้งานมานาน หยุดการพัฒนาแล้ว และตัวไฟล์ไม่อนุญาตหรือล็อกไว้ไม่ให้มีการเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์

ฟอนต์ TH SarabunPSK มีทั้งหมด 2 เวอร์ชัน คือ เวอร์ชัน 1.1 และเวอร์ชันเก่า 1.0 ตัวที่พบปัญหาปัจจุบัน คือ TH SarabunPSK เวอร์ชัน 1.1 จากการเปลี่ยนไปใช้งานเวอร์ชัน 1.0 ทำให้ใช้งานได้ปกติ

  1. ถอนการติดตั้งฟอนต์ TH SarabunPSK 1.1
  2. ดาวน์โหลดฟอนต์ TH SarabunPSK 1.0
  3. ทำการแยกไฟล์ และติดตั้ง TH SarabunPSK 1.0

*หมายเหตุ: ฟอนต์ TH SarabunPSK เวอร์ชัน 1.1 และ 1.0 มีลักษณะที่ต่างกันบางส่วน อาจทำให้รูปแบบที่จัดไว้เปลี่ยนไปได้ เช่น ระยะห่างระหว่างบรรทัดไม่เท่ากัน ทำให้บรรทัดเลื่อนไปอีกหน้า เป็นต้น

วิธีที่ 3 : ถอนการติดตั้งการอัปเดต Windows (ไม่แนะนำ)

ทำการถอนการติดตั้งการอัปเดตที่มีปัญหา KB5030310 และการอัปเดตก็มีออกมาเรื่อยๆ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่การอัปเดตไหนบ้าง และจะหายไปเมื่อไหร่

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ