ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-3 งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน การแสดงผลงานครูและนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 “ระดับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 2 วันที่ 3 ตุลาคม 2566” ณ โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา)

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ