ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ครั้งที่ 1/2566

ได้ผ่านการอบรม หลักสูตร “การอบรมภาษาอังกฤษตามมารตรฐาน CEFR” ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ