รูปกิจกรรมกีฬาสี สาธิตสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการกีฬาสี สาธิตสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ