การสร้างเว็บเพจ Web Application ม.4 (ว30284)

ชื่อวิชา: การสร้างเว็บเพจ Web Application ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสวิชา ว30284 จำนวนหน่วยกิต: 1.0 หน่วยกิต (2 คาบต่อสัปดาห์ 40 คาบต่อภาคเรียน)

เนื้อหาสอน:

สัปดาห์ที่วันที่เนื้อหาที่สอน
117 พ.ค.65แจ้งคำอธิบายรายวิชา, เนื้อหาที่จะสอน, เกณฑ์การให้คะแนน
224 พ.ค.65ความหมายของเว็บไซต์
331 พ.ค.65สมัครและใช้งาน Blogger.com เบื้องต้น
47 มิ.ย.65โครงสร้างของเว็บไซต์
514 มิ.ย.65ส่วนประกอบของเว็บไซต์
621 มิ.ย.65เว็บเบราเซอร์ และโดเมนเนม
728 มิ.ย.65โครงสร้างและรูปแบบของภาษา HTML
85 ก.ค.65การจัดและตกแต่งข้อความ
912 ก.ค.65การจัดการรูปภาพ
1019 ก.ค.65สอบกลางภาคเรียน
1126 ก.ค.65การสร้างตาราง
122 ส.ค.65การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
139 ส.ค.65การสร้างแบบฟอร์ม
1426 ส.ค.65Search engine
1523 ส.ค.65คำสั่งภาษา PHP พื้นฐาน
1630 ส.ค.65ฐานข้อมูล
176 ก.ย.65ออกแบบเว็บแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวัน
1813 ก.ย.65พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์
1920 ก.ย.65พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2027 ก.ย.65สอบปลายภาคเรียน

ภาระงาน:

30 ส.ค. 65 – ให้นักเรียนออกแบบตารางข้อมูลประวัตินักเรียน

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *