ทำไมเลข 1 ถึงไม่ใช่จำนวนเฉพาะ

จำนวนเฉพาะ (Prime number) เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 ที่มีตัวหารลงตัวเพียง 2 ตัวเท่านั้น คือ 1 และตัวมันเอง เช่น 2 ที่มีตัวหารลงตัว คือ 1 และ 2

จำนวนเฉพาะ 100 ตัวแรก คือ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

แต่เคยสงสัยหรือไม่ ว่าทำไม 1 ถึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะ?

เนื่องจากจำนวนเฉพาะ คือ จำนวนที่มีตัวหารลงตัวเพียง 2 ตัว คือ 1 และตัวมันเองเท่านั้น แต่เลข 1 มีตัวที่หารลงตัวเพียงตัวเดียว คือ 1 จึงบอกว่า 1 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนั่นเอง

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ