เว็บเบราว์เซอร์ และโดเมนเนม (Web browser and Domain name)

เว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) คืออะไร?

เว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) หรือมักเรียกว่า เบราว์เซอร์ (Browser) เป็นซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเและติดต่อสื่อสารกับระบบสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของเว็บเพจ ซึ่งอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เว็บเบราเซอร์ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

1. Google Chrome
2.Mozilla Firefox
3.Microsoft Edge
4.Opera
5.Safari

การทำงานของเว็บเบราเซอร์

เมื่อทำการใส่ที่อยู่ URL หรือ Web Address เช่น Google.com เว็บเบราเซอร์จะรับข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ ที่เขียนขึ้นด้วยภาษา HTML และส่งผ่านมาจาก HTTP มาประมวลผลโค้ดต่างๆ จากนั้นทำการแสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ขึ้นบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ เช่น คอมพิวเตอร์, หรือสมาร์ทโฟน

ภาพจาก : https://etutorials.org/shared/images/tutorials/tutorial_78/process_.jpg

ชื่อโดเมน (Domain Name) คืออะไร?

การใช้งาน Web Browser ในการเข้าชมเว็บไซต์นั้น ผู้ใช้งานจะต้องกรอก Domain Name (โดเมนเนม) ลงไปเวลาต้องการเข้าไปยังเว็บไซต์ต่างๆ โดย Domain Name จะนำมาใช้แทน IP Address (ไอพี แอดเดรส) หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เป็นตัวเลข ซึ่งจดจำได้ยาก

หากต้องการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Facebook ถ้าเข้าใช้งานผ่าน IP Address ต้องเข้าไปที่ 31.13.71.1 ซึ่งจำยาก และไม่สะดวกในการเรียกใช้งาน ดังนั้น จึงต้องเข้าใช้งานผ่าน โดเมนเนมแทน คือ facebook.com ที่จำได้ง่าย และสะดวกกว่า

แต่ก็ยังมีหน่วยงานบางแห่ง ยังใช้ IP Address ในการเรียกใช้งานเว็บไซต์ชั่วคราว ระบบลงทะเบียน หรือระบบจัดการไฟล์เอกสาร เพื่อจะได้ไม่ต้องทำการซื้อโดเมนใหม่ เช่น ระบบตรวจสอบคะแนนสอบครูผู้ช่วย 2564 เข้าดูได้ผ่านลิงก์ http://103.205.161.147/web/Application.htm

https://drive.google.com/file/d/1a-OcgfY9u02KY0HIR5lunRznp9sY8aL1/view?usp=sharing

อ้างอิง – tips.thaiware.com

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ