ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2565

ตรวจสอบคะแนนสอบปลายภาคเรียน และผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สอบระหว่างวันที่ 3-7 ต.ค. 65

คะแนนยังไม่เป็นทางการ หากมีข้อผิดพลาด ส่งงานแล้วยังไม่เช็ค ห้ามโวยวาย! ให้มาติดต่อครูก่อน

Q&A คำถามที่พบบ่อย (อ่านก่อนถาม!)

Q1: ส่งงานได้ถึงวันไหน?
A: สามารถส่งงานได้ถึงวันอังคารที่ 11 ตุ.ค. 65

Q2: ไม่ส่งงานได้ไหม จะติด ร. หรือไม่?
A: หาก นร.พอใจกับคะแนนปัจจุบันแล้ว ไม่ต้องส่งงานเพิ่มก็ได้

Q3: ขาดอีกแค่ 1-2 คะแนนเอง ทำอย่างไรจะเพิ่มคะแนนได้อีก?
A: ถ้าส่งงานครบทุกอย่างแล้ว แต่ยังขาดคะแนน 1-2 คะแนน จะพิจารณาเป็นรายบุคคลว่าสมควรให้หรือไม่

Q4: ทำไมส่งงานแล้ว แต่ยังไม่มีคะแนน?
A: อาจเกิดจากความผิดพลาดในการตรวจ ครูลืมลงคะแนน เขียนไม่มีหัวข้อ เขียนไม่ครบ หรืองานหาย ให้มาติดต่อครู

Q5: ทำไมถึงไม่ได้เกรด 4 ทั้งที่ส่งงานครบทุกอย่าง?
A: วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาทฤษฎี วัดผลด้วยคะแนนสอบ 50 คะแนน (กลาง 20, ปลาย 30) ดังนั้นหากทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาคได้คะแนนน้อย ก็จะส่งผลต่อเกรดอย่างชัดเจน คะแนนสมุด+ใบงานจะได้ใกล้เคียงกัน

Q6: ทำไมตั้งใจเรียน ทำงานให้เพื่อนลอก เข้าเรียนตลอด แต่ได้คะแนน/เกรดน้อยกว่าคนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียน?
A: คำตอบตามข้อ Q5 คะแนนสอบมาก ไม่ว่าจะทำได้ หรือทำมั่วถูก ก็ย่อมได้คะแนนดีกว่า ไม่ต้องน้อยใจ ครูจะเพิ่มคะแนนจิตสัยสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนเป็นกรณีพิเศษ

#ชื่อวิชาคะแนนสอบ
1คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4– ยัง –
2คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5ดูคะแนน
3คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1– ยัง –
4คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2– ยัง –
5คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6– ยัง –
6การสร้างเว็บเพจ Web Application– ยัง –

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ