วิธีรวมชื่อและนามสกุลในเซลล์จาก Excel เข้าด้วยกัน

ในการคัดลอกข้อความชื่อ-นามสกุล ที่อยู่คนละเซลล์กัน ในโปรแกรม Microsoft Excel ให้รวมอยู่ในเซลล์เดียวกัน หรือรวมคำนำหน้าเข้ากับชื่อ และนามสกุล จากไฟล์ต้นฉบับที่แยกคำนำหน้า ชื่อ และนามสกุลออกจากกัน

วิธีที่ 1 ใช้เครื่องหมาย & เชื่อมข้อความ

การใช้เครื่องหมาย “&” เชื่อมข้อความตั้งแต่ 2 เซลล์ขึ้นไป เป็นวิธีการที่ง่าย จำสูตรง่าย และสะดวกในการใช้งาน วิธีใช้สูตรดังนี้

=B4&" "&C4

โดยจะมีการเชื่อมช่องว่างขั้นระหว่างชื่อและนามสกุล ด้วย ” ” ถ้าต้องการวรรค 2 ครั้ง ให้กด Space Bar 2 ครั้ง


วิธีที่ 2 ฟังก์ชัน CONCAT

สูตร CONCAT ใช้ในการเชื่อมข้อความเข้าด้วยกัน คล้ายวิธีที่ 1 ดังนี้

=CONCAT(B6," ",C6)

ฟังก์ชัน CONCAT ใช้ได้บน Excel 365 และ Excel 2016 ขึ้นไป


วิธีที่ 3 ฟังก์ชัน CONCATENATE

สูตร CONCATENATE ใช้ในการเชื่อมข้อความเข้าด้วยกัน เป็นรูปแบบเดิมของ CONCAT อาจไม่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันในอนาคต ใช้งานดังนี้

=CONCATENATE(B5," ",C5)

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ