กระดาษคำตอบการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว

กระดาษคำตอบการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วตามเกณฑ์ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ใช้กระดาษคําตอบ ขนาด 1/4 ของกระดาษขนาด A4 ในการแข่งขันทุกระดับ

กระดาษคำตอบการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ไฟล์ .pdf

กระดาษคำตอบการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ไฟล์ Word .docx

กระดาษคำตอบการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ