ข้อตกลงในการเรียน

 1. นักเรียนเข้าห้องเรียนตรงเวลา สายได้ไม่เกิน 15 นาที สาย 3 ครั้ง นับเป็นขาด 1 ครั้ง
 2. นักเรียนทุกคนต้องเข้าเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด คือขาดได้ไม่เกิน 8 คาบ
 3. นักเรียนทุกคนต้องมีหนังสือเรียน สมุด และอุปกรณ์ประกอบการเรียนพร้อม
 4. ในการปรึกษานอกเวลาเรียน ให้อยู่ในวันเวลาราชการ หรือหากเร่งด่วน ต้องไม่ดึกเกินไป
 5. นักเรียนทุกคนต้องส่งงานตรงเวลาที่ครูกำหนด
 6. นักเรียนต้องร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน
 7. นักเรียนห้ามส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนร่วมชั้นเรียน
 8. นักเรียนห้ามนำน้ำ อาหาร ลูกอม ขนมขบเคี้ยวเข้ามารับประทานในห้องเรียนเด็ดขาด
 9. นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยในขณะที่เรียนอยู่ในห้องเรียน หัก 0.5 คะแนนต่อครั้ง
 10. นักเรียนต้องรู้รัก สามัคคีมีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
 11. การเข้าห้องน้ำ ทำธุระนอกห้องเรียน ให้ขออนุญาต และต้องได้รับอนุญาตก่อน ออกได้ไม่เกินรอบละ 2 คน ให้รอเพื่อนกลับเข้าห้องก่อน ถ้าเร่งด่วนให้แจ้งก่อนได้
 12. ห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือขณะครูกำลังสอน เว้นแต่ใช้ในการเรียนการสอน
 13. ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือทุกครั้ง

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *