เข้าร่วมโครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เข้าร่วมโครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ