นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2566

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2567 นำนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 นาย ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 จังหวัดสุรินทร์

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ