เข้าร่วมการแข่งขัน “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 8” ปีการศึกษา 2566 มรภ.มหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 8” ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ