กิจกรรมกีฬาสีสาธิตสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566

⚽️ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีสาธิตสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ