เข้าร่วมงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ