จำนวน 9 หลัก ที่ค่าของเลขโดดในหลักร้อยมีค่ามากกว่าเลขโดด ในหลักสิบ อยู่ 250

วันนี้มีเพื่อนมาถามแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตสาสตร์ สสวท. ป.4 แล้วก็งงกับโจทย์ข้อนี้ เพราะตีความหมายของโจทย์ไม่ออก จึงลองมาทำดูที่บ้านจนสามารถหาคำตอบได้

สำหรับการคำนวนหาคำตอบของข้อนี้นั้น สามารถพิจารณาได้ดังนี้

เลขโดดในหลักร้อย ที่มากกว่าหลักสิบอยู่ 250 คือ 300-50=250
ดังนั้น จำนวนในหลักร้อยคือ 300 และจำนวนในหลักสิบคือ 50

จากโจทย์ถามหาจำนวน 9 หลัก จึงได้คำตอบเป็น xxx,xxx,35x ค่าของ x เป็นเลขโดดอะไรก็ได้ ตัวอย่างเช่น 100,000,350 หรือ 111,111,351

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ