ร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา 3 แสนนาย เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 9 ตุลาคม 66 เวลา 09.00น. – 11.30 น. นำนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา 3 แสนนาย เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช จัดโดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ