ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70

Natthakon M.

December 15, 2022

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70

Natthakon M.

December 14, 2022

นำนักเรียนเข้าแข่งขัน A-Math ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทย์ รร.สิรินธร 2565

ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน A – Math

Natthakon M.

September 17, 2022