เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

Natthakon M.

December 23, 2022

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70

Natthakon M.

December 15, 2022

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70

Natthakon M.

December 14, 2022

ผ่านการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1)

ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1)

Natthakon M.

November 23, 2022

นำนักเรียนเข้าแข่งขัน A-Math ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทย์ รร.สิรินธร 2565

ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน A – Math

Natthakon M.

September 17, 2022

เข้าร่วมการอบรม SRRU Online Learning : Moodle สำหรับผู้สอน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 “SRRU Online Learning : Moodle สำหรับผู้สอน” ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้ระบบ SRRU e-learning Platform Moodle เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Natthakon M.

June 10, 2021

เข้าร่วมการอบรม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Office 365

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 2 “ะบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Office 365” ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อลิขสิทธิ์ เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานออนไลน์ จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Natthakon M.

June 9, 2021