แทนแกรม (Tangram) ปริศนารูปเรขาคณิต 7 ชิ้น

ปริศนาแทนแกรม (Tangram puzzle) เป็นตัวต่อปริศนารูปเรขาคณิตจำนวน 7 ชิ้น สามารถนำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาต่อประกอบกันเป็นรูปร่างต่างๆ

Natthakon M.

September 1, 2022